Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 07.07.2022/77

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

06.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/22 sayılı Tebliğ” ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklenen döviz mevduatlarının aktifte bulunması gereken sürede değişiklik yapılmıştır.

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ilk olarak 21.12.2021 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Akabinde, 2022/9, 2022/14 ve 2022/16 sayılı Tebliğler ile 2021/14 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştı. (2022/24 , 2022/29 ve 2022/38 sayılı Duyurularımız)

Bu defa, 06.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/22 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında bir değişiklik daha yapılarak;

  • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin,

hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesine imkan sağlanmıştır.

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan değişiklikleri mukayeseli olarak gösteren tablo aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Böylelikle, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebileceklerdir. Daha öncesinde tüzel kişilerin yalnızca 31.12.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil etmeleri mümkün bulunmaktaydı.

Diğer yandan, hatırlanacağı üzere, 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın geçici 14. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmişti. (31.05.2022 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz)

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.”

Buna göre, Cumhurbaşkanı’nın verilen bu yetkiyi kullanması durumunda, 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri dahil) için kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecektir.

KVK’nin geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında uygulanan istisnanın dönüşüm sırasında ortaya çıkacak (olumlu) kur farklarını kapsamadığını hatırlatmak isteriz.

Sözü edilen değişiklikler, 2022/22 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2022/22 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.                                                                                                                       

                                                                                                                              Saygılarımızla.

Dosyalar