Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 16.01.2023/05

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/2 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklenen döviz mevduatlarının aktifte bulunması gereken sürede değişiklik yapılmıştır.

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ilk olarak 21.12.2021 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Akabinde, 2022/9, 2022/14, 2022/16, 2022/22 ve 2022/27 sayılı Tebliğler ile uygulamanın temel çerçevesini oluşturan 2021/14 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştı. (2022/24 , 2022/29 , 2022/38,  2022/77 ve 2022/99 sayılı Duyurularımız)

Bu defa, 10.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/2 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin sürede bir değişiklik daha yapılarak;

  • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki,
  • Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan

ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesine imkan sağlanmıştır.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile “2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan değişiklikler, önceki haliyle mukayeseli olarak aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

 MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Böylelikle, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebileceklerdir. Daha öncesinde tüzel kişilerin yalnızca 30.09.2022 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil etmeleri mümkün bulunmaktaydı.

Gerçek kişiler açısından ise eski hükümler aynen geçerlidir. Buna göre, gerçek kişilerin herhangi bir tarihteki hesap bakiyeleri açısından bu imkandan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen değişikliğin (yeni bir düzenleme/Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmadığı müddetçe) vergi uygulaması bakımından herhangi bir sonuç doğurmadığını belirtmek isteriz. Zira, 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesine eklenen fıkra aşağıdaki gibidir: (31.05.2022 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz)

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir.”

Buna göre, Cumhurbaşkanı’nın verilen bu yetkiyi kullanması halinde, 31.12.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumların, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edecekleri faiz ve kar payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri dahil) kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Henüz bu yetki kullanılmamış olmakla birlikte, yakın zamanda Cumhurbaşkanı’nın kendisine verilen yetkiyi kullanacağı tahmin edilebilir.

Son olarak, KVK’nın geçici 14/4. maddesi kapsamında uygulanan istisnanın TL’ye dönüşümde ortaya çıkabilecek kur farklarını kapsamadığını, dönüşüm sürecinde ortaya çıkabilecek kambiyo karlarının vergiye tabi olacağını, dönüşüm sonrasında açılacak olan TL hesaplardan elde edilecek faiz gelirleri ile (varsa) destek ödemelerinin ise kurumlar vergisinden istisna tutulacağını hatırlatmak isteriz.

İşbu Duyuru konusu 2023/2 sayılı Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2023/2 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.            

                                                                        Saygılarımızla.

Dosyalar