Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

DUYURU: 23.12.2021/162

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

TCMB tarafından 21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2021/14 sayılı Türk Lirasının Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 21.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “2021/14 sayılı Türk Lirasının Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi amacıyla, söz konusu hesapların Türk Lirası’na dönüştürülmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak olan desteğe ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Döviz Tevdiat Hesapları ve Katılım Fonlarının Vadeli Türk Lirası Mevduat veya Katılma Hesaplarına Dönüşümü

20.12.2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir. Dönüşüm kuru, döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurunu ifade edecektir.

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, dönüşüm kuru üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacaktır.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının TCMB ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılayacaktır.

Vade Sonunda Kur Farkının Ödenmesi

Vade sonunda Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kar payı banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar TCMB tarafından mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır.

Yukarıda geçen “vade sonu kuru” tabiri, Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurunu ifade edecektir.

Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Sözü edilen uygulama kapsamında açılan Türk Lirası mevduat veya katılma hesapları yukarıda belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanacaktır.               

“2021/14 sayılı Türk Lirasının Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar