Sizi Arayalım
Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Ek Protokolü Onaylandı

Uluslararası Vergi Bülteni: 2020/23

Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Ek Protokolü Onaylandı

1 Aralık 2018 tarihinde imzalanan ve 7208 Sayılı Kanun’la TBMM tarafından onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” (Anlaşma) ve ek Protokolü (Protokol) 2546 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15 Mayıs 2020 tarihinde onaylanmış ve 16 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

29 maddeden ve ilave 5 maddelik ek protokolden oluşan anlaşma, OECD Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Bu doğrultuda, ilk maddelerinde Kapsanan Kişiler, Kapsanan Vergiler, Genel Tanımlar, Mukimlik ve İş Yeri tanımlarına yer verilirken, diğer maddelerde Gayrimenkul Varlıklar; Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı; Bağımlı Teşebbüsler, Temettüler, Faiz, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Serbest Meslek Faaliyetleri, Ücret Gelirleri de dahil olmak üzere gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Anlaşmanın başlangıç kısmında tarafların vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma yoluyla (Anlaşmada sağlanan kolaylıkları elde etmeyi amaçlayan anlaşma seçme (treaty shopping) ayarlamaları da dahil) vergilendirmeme veya düşük vergilendirme olanağı yaratmadan gelir üzerinden alınan vergiler bakımından çifte vergilendirmeyi önleme niyetleri belirtilmiştir. Bu kapsamda, Çok Taraflı Anlaşmaya (Multilateral Convention, MLI) atıfta bulunulmuş olması bakımından önem arz etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti arasında imzalanan Anlaşma’nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de olumlu yönde desteklemesi beklenmektedir. Anlaşma’da özellikli olarak ön plana çıkan başlıca hususlar aşağıdaki gibi sayılabilir:

  • 10. madde hükümleri uyarınca, iki ülke mukimi arasında doğacak Temettüler üzerinden kaynak ülkede alınacak vergi, temettüyü elde eden gerçek lehtarın, temettü ödeyen şirketin sermayesinin, temettü ödeme gününü de kapsayacak şekilde 365 günlük süre boyunca %25’ini elinde bulunduran bir şirket olması durumunda, gayrisafi temettü tutarının yüzde onunu (%10); diğer tüm durumlarda ise yüzde on beşini (%15) aşmayacaktır.
  • 11. madde hükümleri uyarınca, bir akit devlette doğan ve diğer akit devletin bir mukimine ödenen faizler üzerindeki vergi, bu şekilde alınacak gayrisafi faiz tutarının yüzde on ikisiyle (12%) sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, bir akit devlette doğan ve diğer devletin hükümetine ve merkez bankasına ödenecek faizler kaynak ülkede vergiden istisna edilmiştir.
  • 12. madde hükümleri uyarınca, bir akit devlette doğan ve diğer akit devletin bir mukimine yapılan gayrimaddi hak bedeli ödemeleri, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehtarının diğer akit devletin mukimi olması durumunda, yapılan gayrimaddi hak bedeli ödemesinin gayrisafi tutarının haberin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedeli için yüzde üçünü (%3); edebi, müzikal veya diğer sanatsal veya bilimsel çalışmanın her türlü telif hakkı karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedeli için yüzde beşini (%5); tüm diğer durumlarda ödenen gayrimaddi hak bedeli için yüzde onunu (%10) aşmayacaktır.
  • Anlaşma’nın 22.maddesi uyarınca, iki akit devlet arasındaki çifte vergilendirmenin önlenme usulünün, mahsup yöntemi esasına göre yapılacaktır.
  • 24. madde hükümleri uyarınca, Anlaşma’ya uygun düşmeyen bir vergileme doğacağına kanaat getirilmesi durumunda, söz konusu durumun çözümü için “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne başvurulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti arasında imzalanan Anlaşma, 25.maddede düzenlenen Karşılıklı Bilgi Değişimi, aynı zamanda iki ülke arasındaki mali ve diplomatik iş birliğini de güçlendirecektir.

Söz konusu Anlaşma’nın 28.maddesi uyarınca, tarafların kendi iç yasal süreçlerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu bağlamda, ülkeler arasındaki resmi bildirimlerin 2020 yılı içerisinde tamamlanması ve Anlaşma hükümlerinin 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanması öngörülmektedir.  

16 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan söz konusu karara ve ekinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti arasında imzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’na ve ek Protokol’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar