Sizi Arayalım
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

DUYURU: 30.04.2022/52

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

29.04.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile, “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile diğer bazı Kanunlarda, özetle aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülmektedir:

  • Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisinden istisna edilmektedir.
  • Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesinin hızlandırılarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
  • İhracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.
  • Türkiye’de faaliyette bulunan helal belgelendirme kuruluşlarına, akreditasyon faaliyetlerini yürütebilmeleri için Helal Akreditasyon Kurumu’na akredite olma şartı getirilmektedir.
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenmesi ve yayımlanması amacıyla anılan Kuruma yetki verilmektedir.

Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar