Sizi Arayalım
Tütün İçeren Sigaralar İle Tütün Yerine Geçen Maddelerden Yapılmış Bazı Tütün Ürünlerinin ve Bazı Tütün Çeşitlerinin Asgari Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 13.05.2020/97

Tütün İçeren Sigaralar İle Tütün Yerine Geçen Maddelerden Yapılmış Bazı Tütün Ürünlerinin ve Bazı Tütün Çeşitlerinin Asgari Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

13.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün içeren sigaralar ile aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu malların eski ve yeni asgari maktu ÖTV tutarları ile güncel vergi oranları ve maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir:

 

G.T.İ.P. No

Eşyanın Tanımı

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

Eski

Yeni

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,3899

0,4569

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, sigaralar

67

0,3899

0,4569

0,4539

2403

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homonize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,3899

0,4569

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,3899

0,4569

0,4539

 

İşbu Duyuru konusu Karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı 13.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.