Sizi Arayalım
Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 21.09.2020/163

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

11.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257/6. maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden;

 • Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna,
 • Bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına,
 • Bu özel etiket ve işaretlerin basımı ve dağıtımı ile
 • Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılması

hususlarına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Ürün İzleme Sistemi

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi (ÜİS) kurulması ve bu sistem kapsamında;

 • Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
 • Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması,
 • Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen tütün mamullerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin yapıştırılması,
 • Seri üretim yapılan alkollü içki (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
 • Seri üretim yapılan bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod basılması ve ürün üzerinde kodun varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, kodun aktive edilmesi,
 • Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen alkollü içki ürünlerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin/kodlanmış etiketlerin yapıştırılması,
 • Bira üretim tesislerinde üretilen 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol yapıştırılması,
 • İthal edilecek tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol/kodlanmış etiket uygulanması

zorunlulukları getirilmiştir.

Sözü edilen zorunluluklar uyarınca ÜİS dışında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı/ihracatı yapılamayacaktır. Ayrıca, belirlenen özel haller dışında, sistem kapsamındaki üreticilerce herhangi bir mahalde ambalaj malzemesi (etiket, kapüşon ve benzeri) kullanılsın veya kullanılmasın bandrolsüz, kodsuz veya kodlanmış etiketsiz ürün bulundurulamayacaktır.

Diğer Düzenlemeler

İşbu Duyuru konusu Tebliğde ürün izleme sisteminin kurulması ve işletilmesi ile bakım ve onarımı ve gizli bilgilerin korunması konuların yanı sıra;

 • Bandrol, kod ve kodlanmış etiket kullanma zorunluluğundan istisna olan haller,
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca bandrol, kod ve kodlanmış etiket taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından bandrol ve kodlanmış etiket taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Bandrollerin/kodlanmış etiketlerin basılması ve güvenlikli mürekkeplerin hazırlanması ile teslimatı,
 • Bandrol, güvenlikli mürekkep ve kodlanmış etiket bedellerinin belirlenmesi ile ödenmesi,
 • Bandrol, kod ve kodlanmış etiketlerin kullanılması,
 • Bandrol, güvenlikli mürekkep ve kodlanmış etiketlerin zayi olması halinde yapılacak işlemler,
 • Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki bandrollerinde ve kodlanmış etiketlerinde fire uygulaması,
 • Basım merkezi fire uygulaması,
 • Belge iptali sebebiyle üretici/ithalatçı firma faaliyetlerinin sonlanması,
 • İlgililere uygulanacak cezai müeyyideler,

hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yürürlük Tarihi

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemi hakkındaki mevcut genel tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin;

 • Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 01.01.2021 tarihinde,
 • Yıllık üç yüz bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 01.07.2021 tarihinde,
 • Diğer düzenlemeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı 11.09.2020 tarihinde

yürürlüğe girecektir. Ayrıca, seri üretici olmayanların seri üretici olmalarına ilişkin olarak belirlenen yükümlülüklere ait mevcut düzenlemeler, yeni düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar