Sizi Arayalım
Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

ULUSLARARASI VERGİ BÜLTENİ: 05.10.2020/36

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 25.02.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile transfer fiyatlandırması mevzuatında özellikle belgelendirme konusunda olmak üzere önemli değişiklikler yapılmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız, Soru/Cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 01.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde söz konusu Karar ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve konuya ilişkin açıklamalımız, 03.09.2020 tarihinde yayınlanan Duyuru’da yer almıştı.

Ayrıca, 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in Geçici 1. maddesi ile ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun doldurulması bakımından daha önce 31.08.2020 olarak belirlenen süre, 2 ay süreyle ertelenerek 30.10.2020 olarak yeniden belirlenmişti.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sitesi üzerinden yayımlanan “01.10.2020 tarihli Duyuru” ile,

  • Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri arasında yer alan “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu”nun, 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar doğrultusunda "İnternet Vergi Dairesi>Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açıldığı ve
  • Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin öncelikle bağlı bulundukları vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerektiği

Açıklanmıştır.

Buna göre, ana merkezi Türkiye’de olup olmadığı fark etmeksizin konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan yerli ya da yabancı sermayeli çok uluslu işletme gruplarına bağlı şirketlerin, söz konusu formu 30.10.2020 günü 23:59’a kadar online olarak doldurması ve sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu form tüm grup şirketleri adına tek bir şirket tarafından verilmesi yeterli olacağından her şirketin ayrı ayrı form doldurmasına gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımızla, 

Dosyalar