Sizi Arayalım
Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın İlişik Beyanla Onaylanmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır

ULUSLARARASI VERGİ BÜLTENİ: 05.10.2020/37

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın İlişik Beyanla Onaylanmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile transfer fiyatlandırması mevzuatında belgelendirmeye ilişkin olarak çeşitli değişiklikler yapılmış ve bu kapsamda ülke bazlı raporlama yükümlülüğü mevzuata girmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız, Soru/Cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Yapılan düzenlemede, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayıp elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunacağı hükme bağlanmıştı.  

Bu defa, 01.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Türkiye Cumhuriyeti adına 30.12.2019 tarihinde Ankara'da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (“Yetkili Makam Anlaşması”) ilişik beyanla onaylanmıştır. Böylelikle, ilgili mükelleflerce hazırlanan ve Türk Mali İdaresine verilen Ülke Bazlı Raporların Türkiye tarafından diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmıştır.

Diğer bir ifadeyle, Yetkili Makam Anlaşması’nın onaylanmasıyla birlikte, yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme düzenlemeleri çerçevesinde Ülke Bazlı Rapor yükümlülüğü kapsamına giren çok uluslu işletmeler grubu açısından Ülke Bazlı Raporlama bilgilerinin, Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkân veren hukuki dayanak hayata geçmiştir.   

Ülke Bazlı Raporların Otomatik Değişim Kapsamında Paylaşılması Süreci

Çok uluslu işletmeler grubundaki ana işletmeler (veya vekil işletmeler) tarafından hazırlanan ülke bazlı raporu sadece kendi ülkelerinin Mali (Vergi) İdaresine sunulacak olup, gruba bağlı diğer şirketler tarafından bulundukları ülkelerdeki vergi idarelerine ülke bazlı rapor sunulmayacak ve sadece grubun ülke bazlı raporunun hangi ülkede verildiğine dair bir bildirim verilecektir. Sonrasında, ülke bazlı rapor sunulan vergi idaresi, kendinde yer alan raporu Yetkili Makam Anlaşması kapsamında gruba bağlı işletmelerin bulunduğu diğer ülkelerin vergi idareleri ile paylaşacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ülke bazlı rapora ilişkin bilgi paylaşımı, ilgili şirketler vasıtasıyla yapılmayacak olup Vergi İdarelerinin birbirleriyle söz konusu raporu doğrudan paylaşması şeklinde gerçekleşecektir. Yetkili Makam Anlaşması’nın bulunmadığı durumda ise vergi idareleri arasında ülke bazlı rapor paylaşımı yapılamayacağı tabidir.

Otomatik Bilgi Paylaşım Kapsamındaki Ülkeler

Yetkili Makam Anlaşması’nın onaylanmasıyla birlikte, Türkiye için ilgili ülkelerle ayrı ayrı bilgi değişim süreci başlamıştır. Türkiye’nin ülke bazlı raporu değişimini başlattığı ülkelerin listesi, OECD’nin internet sitesinde yayımlanmakta olup, listeye yeni ülkelerin eklenmesi durumu ayrıca resmi gazetede yayımlanmak suretiyle ya da başka suretlerle mükelleflere duyurulmayacaktır. OECD internet sitesindeki listeye bu link üzerinden ulaşılabilir.

Halen Türkiye’nin anılan rapor değişimiyle ilgili olarak anlaştığı ülke bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuya ilişkin olarak anlaşılan ülke sayısının rapor teslim yükümlülüğünün son tarihi olan 31.12.2020 tarihine kadar artması beklenmektedir.

Diğer taraftan, Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olmamakla birlikte söz konusu bilgilerin otomatik bilgi değişimi için ilgili ülkeler ile ayrı ayrı ikili anlaşma yapmayı tercih eden ülkeler de bulunmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında Ülke Bazlı Raporların değişimine ilişkin ayrı bir süreç izlendiği dikkate alınmalıdır. 

Saygılarımızla, 

Dosyalar