Sizi Arayalım
Vergi İstisnası Belgelerinin Düzenlenmesi yada İptali Aşamasında Resmi Gazetede İlan Edilmesi Yerine Sadece İlgililerinin Ulaşacağı Sistemle Duyurulması Uygulamasına Geçilmiştir

DUYURU: 28.12.2020/202

Vergi İstisnası Belgelerinin Düzenlenmesi yada İptali Aşamasında Resmi Gazetede İlan Edilmesi Yerine Sadece İlgililerinin Ulaşacağı Sistemle Duyurulması Uygulamasına Geçilmiştir

26.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 2020/17 Sayılı İhracat Tebliğ” ile; - Düzenlenen vergi resim harç istisnası belgeleri ile - İptal edilen vergi resim harç istisnası belgelerinin aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanması uygulanmasına son verilerek, belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilmesi uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu yeni uygulama 26.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

26.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 2020/17 Sayılı İhracat Tebliğ” ile;

  • Düzenlenen vergi resim harç istisnası belgeleri ile
  • İptal edilen vergi resim harç istisnası belgelerinin

aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanması uygulanmasına son verilerek;

  • Düzenlenen söz konusu belgeye ilişkin bilgiler ile
  • İptal edilen anılan belgeye ilişkin bilgilere,

belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilmesi uygulamasına geçilmiştir. Sözü edilen yeni uygulama 26.12.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Dosyalar