Sizi Arayalım
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU 30.04.2023/67

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır

20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 Sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır.

20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 Sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler ile, “Dijital Dönüşüm Destek Programı”, “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ve bazı Ar-Ge porjeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına eklenmiş; ayrıca bazı seracılık yatırımları da yatırım teşvik kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda, öncelikli yatırım konularına eklenen "Dijital Dönüşüm Destek Programı" ve “Yeşil Dönüşüm Destek Programı" nın 2012/3305 Sayılı Karar'da;

  • Dijital Dönüşüm Destek Programı:Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,
  • Yeşil Dönüşüm Destek Programı:Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını

ifade edeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini aşmama şartı, "Dijital Dönüşüm Destek Programı" ve “Yeşil Dönüşüm Destek Programı" kapsamındaki yatırımlar için aranmayacaktır.

Ayrıca, 2012/3305 sayılı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17/1-h maddesinde yapılan değişiklik ile, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

Böylece, öncelikli yatırım konularına dahil edilmiş olan yukarıda sayılan yatırımlar da 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecektir.

2012/3305 Sayılı Kararda yapılan bir diğer değişiklik uyarınca, tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 üstündeki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları, yatırım teşvik kapsamında desteklenebilecektir.

“7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar