Sizi Arayalım
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Salgın Gibi Afet Hallerinde Yatırımcılara İlave Süre Verilebilmesine Yönelik Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 11.05.2020/92

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Salgın Gibi Afet Hallerinde Yatırımcılara İlave Süre Verilebilmesine Yönelik Değişiklik Yapılmıştır

09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara geçici 14. madde eklenmek suretiyle, deprem ve salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan;

  • 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve
  • Bu tarih itibariyle süresi devam eden

yatırım teşvik belgeleri kapsamında olanlar için, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, söz konusu hüküm, anılan Kararın geçici 6. maddesinde düzenlenen ilave süre hakkı ile birlikte uygulanmayacaktır.

Buna göre, güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 01.06.2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamında olanların tamamlanabilmesini sağlamak amacıyla Kararın geçici 6. maddesi çerçevesinde ilave süre alan mükellefler, işbu Duyuru konusu Karar ile tanınan ilave süre hakkından faydalanamayacaktır.

Diğer yandan, geçici 14. maddeyle sağlanan bu imkanın Kararın 24. maddesinde yer alan ilave süre hakkından yararlanılmasına engel teşkil etmeyeceği görüşündeyiz. Buna göre, geçici 14. madde kapsamında ilave süre talep eden yatırımcıların bu sürenin bitiminden sonrası için Kararın 24. maddesinde yer verilen imkandan yararlanabileceği kanaatindeyiz.

Yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 09.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar