Sizi Arayalım
Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin Oranı 31.05.2022 Tarihine Kadar Sıfır Olarak Uygulanacaktır

DUYURU: 16.07.2021/105

Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin Oranı 31.05.2022 Tarihine Kadar Sıfır Olarak Uygulanacaktır

14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile yerli ve yabancı filmlerin sinema gösterimlerinde 31.07.2021 tarihine kadar %0 olarak uygulanan Eğlence Vergisindeki indirimli uygulamanın süresi 31.05.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 97/10349 sayılı Bakanları Kurulu Kararı’na geçici madde eklenmek suretiyle, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin eğlence vergisinin oranı 31.05.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 25.12.2020 tarihli Duyurumuzda yer almıştı.

Akabinde, 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile yukarıda belirtilen geçici maddede yer verilen “31.05.2021” ibaresi “31.07.2021” olarak değiştirilmiş ve böylelikle indirimli eğlence vergisinin uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (04.06.2021 tarihli Duyurumuz)

Bu defa, 14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen maddedeki tarih “31.05.2022” olarak tekrar değiştirilmek suretiyle, yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin eğlence vergisinin 31.05.2022 tarihine kadar %0 olarak uygulanması sağlanmıştır.

4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla, 

Dosyalar