Sizi Arayalım
Hazine ve Maliye Bakanlığından Faaliyet İzni Alan Yetkili Müesseseler Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına Alınmıştır

DUYURU: 01.09.2020/153

Hazine ve Maliye Bakanlığından Faaliyet İzni Alan Yetkili Müesseseler Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına Alınmıştır

26.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kararı” ile, Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına ilişkin 19.09.2018 tarihli Karara ekli listenin 4. maddesi, (a) ve (b) bendi şeklinde değiştirilmiş ve bu suretle Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilen belirli şartlara haiz yetkili müesseseler, Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına alınmıştır. 

Yapılan değişiklik ile, Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet gösterilmesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketlerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca faaliyet izni verilmiş A Grubu yetkili müesseselerden;

  • Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası,
  • Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası,
  • Çalışan sayısı 25 ve üstü

ölçütlerinden en az ikisini sağlayanlar işbu Kararın yayımlandığı 26.08.2020 tarihi itibariyle Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamında olacaktır. Sözü edilen şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TMS/TFRS’ler esas alınacaktır.

Yukarıda belirtilen Karara bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar