Sizi Arayalım
YMM Raporlarında Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Zayi Belgesi Bulunan Mükelleflere İlişkin Karşıt İnceleme Tutanağı Aranmayacaktır

DUYURU: 04.04.2023/55

YMM Raporlarında Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Zayi Belgesi Bulunan Mükelleflere İlişkin Karşıt İnceleme Tutanağı Aranmayacaktır

30.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “47 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği” ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflerin defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin zayi belgesinin bulunması halinde, Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında zayi olan defter ve belgelerin ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmamasına ilişkin düzenleme yapılmış ve konuyla ilgili detaylar örnekler üzerinden açıklanmıştır.

30.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “47 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği” ile depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler nezdinde yapılacak karşıt incelemelerde, söz konusu mükelleflerin defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin zayi belgesinin bulunması halinde, zayi olan defter ve belgelerin ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacaktır.

Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde yapılacak karşıt incelemelerde, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” genel tebliğlerinde yer alan esaslar çerçevesinde %80 oranının hesaplanmasında öncelikle mücbir sebep ilan edilen yerler dışında faaliyet gösteren mükellefler ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan ve kanuni defter ve belgeleri zayi olmayan mükelleflerden alınan mal ve hizmetlere ilişkin karşıt incelemeler dikkate alınacaktır.

Mücbir sebep ilan edilen yerler dışında faaliyet gösteren mükellefler ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan ve kanuni defter ve belgeleri zayi olmayan mükelleflerden alınan mal ve hizmetlere ilişkin belgeler kapsamında %80 oranına ulaşılamadığı takdirde, mücbir sebep ilan edilen yerlerde yer alan ve kanuni defter ve belgeleri zayi olan mükelleflere ait defter ve belgelerde belirtilen tutarlar da karşıt inceleme tutanağı bulunmaksızın bu oranın hesabında dikkate alınacaktır.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporu ilgili vergi dairesine ibraz edildiğinde, vergi daireleri tarafından mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan ve defter ve belgelerinin zayi olmasından dolayı karşıt inceleme tutanağı aranmayan mükelleflere ait belgelerde yer alan tutarlara ilişkin tetkik ve değerlendirmeler yapılacak ve bunun sonucunda iade işlemi ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporlarında, mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan ve defter ve belgesi zayi olan mükellefler nezdinde yapılamayan ancak karşıt inceleme hesabında dikkate alınan belgelerin doğruluğuna ilişkin açıklamalara ve diğer kanıtlayıcı belgelere (nakliye, ödeme, irsaliye ve benzeri) yer verilecektir.

Yukarıda özetlenen hususlar ilgili Tebliğde örneklerle açıklanmış olup, daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin Tebliğ metnini incelemelerini öneririz.  

“47 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar