Sizi Arayalım
Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişilerin Altın Cinsinden Mevduat ve Katılım Fonu Hesaplarının Türk Lirası Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşmesi Halinde Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerine Sağlanacak Avantajlar

DUYURU: 04.01.2022/2

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişilerin Altın Cinsinden Mevduat ve Katılım Fonu Hesaplarının Türk Lirası Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşmesi Halinde Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerine Sağlanacak Avantajlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında (2021/16 Sayılı) Tebliğ” ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Akabinde, 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 2021/16 sayılı Tebliğ düzenlemesi çerçevesinde altın cinsinden mevduat ve katılma hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından yeni stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Sözü edilen Tebliğ ve Karar’da yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat veya Katılma Hesaplarına Dönüşümü

28.12.2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecektir.

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacaktır.

3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacaktır.

Vade Sonunda Türk Lirası Mevduat Hesabı Sahibine Anapara İle Faiz, Katılma Hesabı Sahibine ise Vade Sonundaki Katılma Hesabı Bakiyesi Farkının Ödenmesi

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecektir. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu fıkradaki destekten yalnızca bir defaya mahsus olarak faydalanılacaktır.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Yukarıda yer verilen 2021/16 sayılı Tebliğ düzenlemeleri, Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 29.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Altın Cinsinden Mevduat Veya Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşüm Fiyatı Üzerinden Türk Lirasına Çevrilen Mevduat ve Katılma Hesapları Üzerinden Elde Edilen Gelirlerde Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir

31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, altın cinsinden mevduat veya katılma hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde kar paylarının stopaj oranları %0 olarak belirlenmiştir. Altın cinsinden mevduat veya katılma hesapları dışındaki mevduat ve katılma paylarına yönelik stopaj oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

 • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
 • Altın cinsinden katılma hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

stopaj uygulanacak, diğer bir deyişle sözü edilen hesaplardan elde edilen getiriler stopaja tabi olmayacaktır.

5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28.12.2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak olan işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında altın cinsinden mevduat faizleri ile katılma hesaplarına ödenen kar paylarının tabi olacağı stopaj oranları aşağıdaki gibi olacaktır.

31.03.2022 Tarihine Kadar Açılan veya Vadesi Yenilenen Hesaplara Ödenecek Faizler ve Kar Paylarına Uygulanacak Stopaj Oranları

31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılan vadesiz ve özel cari hesaplar ile 29.09.2020 - 31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

A. Mevduat faizleri

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar %5
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar %3
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplar %0
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplar %0
 • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları %0
 • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar %5
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar %3
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplar %0
 • Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesapları %0
 • Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

İndirimli Stopaj Oranları Sonrasında Tatbik Edilecek Olan Genel Stopaj Oranları

A. Mevduat faizleri

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar %15
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar %12
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplar %10
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplar %0
 • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları %0
 • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar %15
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar %12
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplar %10
 • Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesapları %0
 • Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

“2021/16” sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında (2021/16 sayılı) Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

“5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ise bu link üzerinden ulaşılması mümkündür.

 Saygılarımızla.

Dosyalar