DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • Mart 2020 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan ve Mart ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Özel Bankalarla Yapılan İthalatta Alınan Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Tahsilatına İlişkin Protokoller Sonlandırılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 517 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesinin Uygulama Usul ve Esasları Belirlenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Defter Uygulamalarına İlişkin Bilgilendirme Amaçlı Duyuru Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.