DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • İmalat Sanayine Yönelik Ek Teşviklerin Uygulama Süresi Uzatılmış ve Bazı Sektörlere İlişkin Yatırım Teşviklerinin Kapsamına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mart 2019 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan ve Mart ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Türkiye’de İmal Edilerek İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV Tutarları İle Kürklerde Uygulanacak ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2019 / Ocak Dönemine İlişkin Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin 2018 Takvim Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • “24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de Yer Alan Düzenlemeler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.