DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) İle İlgili Süre 30 Haziran 2017'ye Uzatılmıştır (2016/9608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) - 2017 / 1
  30.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" ile, "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"da yer alan yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile ilgili hükümlerin uygulanma süresi 31.12.2016'dan 30.06.2017 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

  Buna göre, 6736 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

      * Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler,

      * Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2017 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlere kaydedebilecekler ve istedikleri takdirde herhangi bir vergi ödemeksizin işletmelerinden çekebileceklerdir.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi İle Yapılan Teslimler İçin Öngörülen KDV İade Kısıtlamaları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan Teslimler Bakımından Kaldırılmıştır - 2016 / 90
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 90 sayılı, "Dahilde İşleme İzin Belgesi İle Yapılan Teslimler İçin Öngörülen KDV İade Kısıtlamaları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan Teslimler Bakımından Kaldırılmıştır" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Temmuz 2017 Tarihine Ertelenmiştir - 2016 / 89
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 89 sayılı, "İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Temmuz 2017 Tarihine Ertelenmiştir" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İşletmede Fiilen Mevcut Olmakla Birlikte Kayıtlarda Yer Almayan Emtia İçin 6736 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Gereği Ödenen KDV'nin İadesi Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan Açıklama - 2016 / 88
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 88 sayılı, "İşletmede Fiilen Mevcut Olmakla Birlikte Kayıtlarda Yer Almayan Emtia İçin 6736 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Gereği Ödenen KDV'nin İadesi Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan Açıklama" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Geçiş Takvimi - 2016 / 87
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 87 sayılı, "Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Geçiş Takvimi" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.