DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • Ekim 2016 Dönemi Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır - 2016 / 79
  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan "87 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirküleri" ile;

       23.11.2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Ekim 2016 dönemine ilişkin muhtasar ve damga vergisi beyannameleri ile
       24.11.2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Ekim 2016 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin

  verilme süresi 28.11.2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Beyanname verme sürelerinde yapılan bu değişikliğin söz konusu vergilerin ödeme sürelerine etkisi bulunmamakta olup, verilecek olan beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, kanuni süreleri olan 28 Kasım 2016 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • Vergi İnceleme Süreçlerinde Yapılan Değişiklikler - 2016 / 78
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 78 sayılı, "Vergi İnceleme Süreçlerinde Yapılan Değişiklikler" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Kasım 2016 Vergi Takvimi - 2016 / 77
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 77 sayılı, "Kasım 2016 Vergi Takvimi" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği - 2016 / 76
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 76 sayılı, "293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Kamuya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Matrah/Vergi Artırımı İle İlgili Başvuru Süresi 25 Kasım 2016'ya Uzatılmıştır - 2016 / 75
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 75 sayılı, "Kamuya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Matrah/Vergi Artırımı İle İlgili Başvuru Süresi 25 Kasım 2016'ya Uzatılmıştır" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.