DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa Dahil Olan Sigorta Primi Ve İdari Para Cezası Borçlarının Kapsamı Genişletilmiştir - 2016 / 74
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 74 sayılı, "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa Dahil Olan Sigorta Primi Ve İdari Para Cezası Borçlarının Kapsamı Genişletilmiştir" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Eylül 2016 Dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi (Stopaj) Beyannameleri ile Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır - 2016 / 73
  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan "84 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirküleri" ile, 24.10.2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016/Eylül dönemine ilişkin muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 26.10.2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Beyanname verme sürelerinde yapılan bu değişikliğin söz konusu vergilerin ödeme sürelerine etkisi bulunmamakta olup, verilecek olan beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, kanuni süreleri olan 26 Ekim 2016 Çarşamba günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • 69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği - 2016 / 72
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 72 sayılı, "69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2016/III. Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları - 2016 / 71
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 71 sayılı, "2016/III. Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 2016 / 70
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 70 sayılı, "7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.