EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Genel Dış Ticaret, Kambiyo, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz.

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Dış Ticaretin Özellikleri
 • Dış Ticarette Taraflar
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Gümrük İşlemlerine Genel Bakış
  • Gümrüklerde Temsil
  • Kimler İş Takibi Yapabilir?
  • Gümrük İşlemleri Hakkında Yükümlülükler ve Genel Uyarılar
  • Hukuki Sorumluluklar
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi(İthalat)
  • Uygulama Esasları
  • İthalatta Gümrük Yükümlülüğü
  • Kurum ve Kuruluş Kontrolleri
  • İthalatçı Birliklerine Üyelik
 • İhracat
  • Dış Ticaret Müsteşarlığı Hükümlerine Göre İhracat Çeşitleri
  • İhracat İşlemlerine Dair Esaslar
 • Transit Ticaret Uygulamaları
 • Serbest Bölgeler
  • Serbest Bölge Uygulamaları
  • Sağlanan Teşvik ve Avantajlar
  • Serbest Bölgeler Mevzuatında Son Değişiklikler
 • Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri
  • Basitleştirilmiş Usullerden Yararlanma Hakkı
  • Sağlanan Avantajlar
  • Onaylanmış Kişi Statüsü 
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü 
 • Gümrük Rejimleri
  • Dahilde İşleme Rejimi
  • Hariçte İşleme Rejimi
  • Antrepo Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  • Rejimin Avantajları
  • Uygulamaya Dair Örnekler
 • Geçici İthalat Rejimi
  • Tam ve Kısmi Muafiyet Uygulamaları
  • Rejimin Avantajları
 • Sınıflandırma
 • Gümrük Kıymeti
  • Hesaplama Yöntemleri
  • Gümrük Kıymetine Dahil Edilecek veya Edilmeyecek Unsurlar
 • Menşe
  • Menşe Kuralı ve Uygulamaları
  • Bağlayıcı Menşe Bilgisi
 • İthalat / İhracat Kaynaklı Riskler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Suçları

Eğitimin Kapsamı

Dış ticaret işlemlerine ilişkin, kambiyo ve gümrük mevzuatını da kapsayacak şekilde, temel bilgilerin verilmesi, dış ticaret ve gümrük operasyonlarındaki güncel işlemlerin detaylandırılması yer alacaktır.

Eğitimin Amacı

Söz konusu eğitim ile dış ticaret yapan şirketlerin ilgili departmanlarında çalışan personelin gümrük, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uyumu amaçlanmaktadır. Bu kapsamda gündelik olarak gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin mevzuat alt yapısının açıklanarak, farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.