EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Gümrük Denetimleri (Sonradan Kontrol) ve Sıkça Yapılan Yanlışlar Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 1 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Sonradan Kontrol Süreci
  • Sonradan Kontrol Nedir?
  • Sonradan Kontrole Alınacak Şirketler Nasıl Belirleniyor?
  • Sonradan Kontrole Alındığınızı Nasıl Anlarsınız?
  • Sonradan Kontrol Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
  • Sonradan Kontrol Kapsamındaki Yükümlülükleriniz Nelerdir?
  • Sonradan Kontrolde Denetlenen Gümrük İşlemleri Nelerdir?
  • Sonradan Kontrol Denetimi Nasıl Sonlanır?
 • Sonradan Kontrolde Sıkça Karşılaşılan Hatalar Kıymetle İlgili Olarak Yapılan Hatalar
  • Yanlış Kıymet Beyanı,
  • Royalti Ödemelerine İlişkin Hatalar
  • Teslim Şekillerine İlişkin Hatalar
  • Debit Note Ödemeleri
  • 2 No.lu KDV Beyannameleri İle Beyan Edilen Kıymet Unsurları
  • Hızlı Kargo Kapsamında Yapılan İthalatlar Tarifeye İlişkin Hatalar Menşee İlişkin Hatalar Katma Değer Vergisine İlişkin Hatalar Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hatalar Rejimlere İlişkin Hatalar
  • Dâhilde İşleme Rejimine İlişkin Hatalar
  • Geçici İthalat Rejimine İlişkin Hatalar
  • İhracat Rejimine İlişkin Hatalar

Eğitimin Kapsamı

Günümüzde uluslararası ticaret konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmakta ve gümrük işlemlerinde yapılan sistematik hatalar nedeniyle de firmalar ciddi riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda yapılan denetimlerde şirketlerin yüksek miktarda vergi ve ceza ile karşılaşmadan, sıkça yapılan yanlışlar ve çözüm yolları konusunda farkındalığı önemlidir. 

Eğitimin Amacı

Şirketlerin olası bir gümrük denetimine tabi tutulması durumunda denetim sonuçlarına hazırlıklı olması, cezai işlemle karşılaşmadan gerekli aksiyonları alması faaliyet sonuçları için büyük önem taşımakta olup eğitim içeriğimiz katılımcılara bu yönde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.