EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 1 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Gümrük İşlemleri Kapsamındaki Konular
  • Temel Gümrük İşlemleri
  • İthalatı İzne Tabi Eşyalar
  • İhracatı İzne Tabi Eşyalar
  • Eşyanın Gümrük Kıymeti ve Doğru Kıymet Beyanı
  • Eşyanın Menşei ve Doğru Menşe Beyanı
  • Eşyanın Tarife Sınıflandırması ve Doğru Tarife Beyanı
  • İthalat Vergileri, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve DFİF Kesintisine Tabi Eşyalar, Ek Mali Yükümlülük, Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi
 • Gümrük Mevzuatı Açısından Emniyet ve Güvenlik Kapsamındaki Konular
  • Kaçakçılık
  • Tehlikeli Maddeler ve Güvenlik

Eğitimin Kapsamı

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası süreci başlatılmıştır. Yetkilendirilmiş yükümlü; Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür. Şirketlerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu yapabilmeleri için mevzuatta belirtilen bir şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

Eğitimin Amacı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Belgesine sahip ya da başvurularında bulunacak şirketlerin ilgili personellerine bu eğitim kapsamında bilgilendirme yapılması ve bu sayede de belgenin önemi, riskleri ve avantajları hakkında katılımcıların fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.