EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 1 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi
  • Tüfe-özel tanımlı tüfe (çekirdek enflasyon) göstergeleri
  • Küresel düzeyde enflasyonun görünümü (gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerle Türkiye’nin karşılaştırılması)
 • Merkez Bankası ve Para Politikası
  • C.M.B. analitik bilançosu
  • Rezerv para – parasal taban – parasal çarpan
  • Rezerv para ve parasal çarpan ile para arzı arasındaki ilişki ve ekonomi ve sektöre etkisi
  • Para politikası araçları
  • Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politika uygulamaları ve Türkiye’ye etkileri
 • Kamu Maliyesi ve Bütçe Politikaları
  • Bütçe dengesi ve kalemleri
  • Faiz dışı denge
  • Maliye politikaları ve ekonomi ve sektöre etkisi
  • Merkezi yönetim ve kamu borçlanması ve etkileri
  • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin maliye ve borçlanma politikaları ve Türkiye’ye etkileri
  • CDS oranları
 • Büyüme ve İşsizlik
  • S.Y.H.
  • Nominal G.S.Y.H. – Reel G.S.Y.H.
  • Türkiye’de ekonomik büyümenin gelişimi ve yorumu
  • Küresel düzeyde büyüme ve etkileri
  • Türkiye’de ve küresel düzeyde işsizlik ve istihdam
 • Ödemeler Dengesi
  • Cari denge kavramı ve kalemleri
  • Cari denge ve büyüme arasındaki ilişki
  • Cari denge ile döviz kuru ve faiz oranları arasındaki ilişki
  • Cari açığın finansman yöntemleri

Eğitimin Kapsamı

Birey veya şirketler olarak kararlarımızda ekonomi çok önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa ve genel ekonomik durumu değerlendirmede önem taşıyan temel gösterge ve politikalar detaylı olarak incelenecek ve bu kavramların yorumlanmasına yönelik bilgi aktarımında bulunulacaktır. 

Eğitimin Amacı

Makro ekonomik göstergeleri etkilerine ve önemine göre sınıflandırarak, sadece Türkiye’ye değil, küresel makro ekonomik göstergelere de yoğunlaşarak işimiz üstündeki etkileri konusunda yorumda bulunabilmektir. 

Eğitimimizde, katılımcılarımızın temel piyasa verileri hakkında bilgi ve farkındalığının artırılması ve bu verilerin doğru bir biçimde yorumlanması konusunda bilgi aktarımı hedeflenmektedir.