EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Risk ve Kontrol
  • Risk, risk yönetimi, kontrol, iç kontroller, iç kontrol sistemi
  • COSO iç kontrol çerçevesi
  • COSO'daki başlıca kavramlar ve uygulanması
 • İç Denetime Giriş
  • İç denetim nedir? İç kontrol ve iç denetim sistemleri, tanımları, uygulamaları ve farkları
  • Uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama çerçevesi
  • İç denetim - iç kontrol ilişkisi
  • İç denetim döngüsü
 • İç Denetim Metodolojisi
  • Risk değerlendirmesi
  • Stratejik iç denetim planının hazırlanması
  • İç Denetim planlaması ve kapsamı
  • Denetimin gerçekleştirilmesi, risk ve kontrollerin belirlenmesi, denetim ve kontrol testlerinin uygulanması, bulguların elde edilmesi
  • Raporlama ve önerilerin geliştirilmesi
  • Kapama ve takip mekanizması
  • İç denetim rol ve sorumlulukları
  • Çalışma kağıtları ve dokümantasyon
  • Departman ve birimlerde gerçekleştirilen iç denetim uygulamaları (Üretim-Satış- Satın alma- Pazarlama- Mali İşler- İK- IT- İdari İşler)
  • Süreç ve operasyon iç denetimleri
 • Vaka Çalışması

Eğitimin Kapsamı

Son yıllarda organizasyonların kurumsallaşması ve operasyonların büyümesi, beraberinde kontrol ihtiyacını da getirmiş ve söz konusu kontrollerin bağımsız bir birim tarafından denetlenmesi elzem hale gelmiştir. Bunun sonucunda, gerek özel sektör ve gerekse kamu kurumlarında etkin bir iç denetim fonksiyonu yapılanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eğitimimiz, iç kontrol sistemi dinamiklerinden hareketle modern iç denetim ve iç denetim faaliyetleri hakkında birçok bilgiyi kapsamaktadır.

Eğitimin Amacı

Etkin, modern ve organizasyonu çeşitli risklere karşı koruyan, katma değerli bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Eğitimimizin amacı, uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama önerileri çerçevesinde iç denetimin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, iç denetimin temel kavramları ve uygulama örnekleri üzerinde durulacaktır.