EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hile ve Suiistimallerin Denetimi Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Genel Olarak Hile Eylemi
  • Hilenin tanımı ve özelliği
  • Hile eylemi ve boyutları
  • Hile grupları
  • Genel olarak hile türleri
  • İşletme içi hile türleri
  • Hile yapanların özellikleri
  • Hile yapılmasına iten nedenler
 • Hile Soruşturması ve Denetimin Yürütülmesi
  • Soruşturma Kapsamında Kullanılacak Denetim Teknikleri - Analitik İnceleme Teknikleri
  • Bilgi Kaynakları
  • Soruşturma Teknikleri
  • İşletme Geçmişinin Araştırılması
  • Bireysel Geçmişin Araştırılması
  • Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması
  • Gözetim
  • Sayısal Veri Analizi
  • Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat
  • Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit
 • Hilenin ortaya çıkarılması
  • Yönetim ilgili hile belirtileri
  • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
  • Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar
 • Çalışanların yaptıkları hile türleri
  • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
  • Doğrudan nakit hırsızlığı
  • Hileli ödemeler
  • Kayıt ve öncesi yapılan hileler
  • Stok ve duran varlık hileleri
 • Hilenin Önlenmesi
  • Dürüstlük, şeffaflık ve yardımcı kültürünün yaratılması
  • Etkin iç kontroller
  • Kurumsal yönetim ilkeleri (şeffaflık, dürüstlük, etik kodlar)
  • Hile olasılığının azaltmaya yönelik çalışmalar
 • Hile Denetimi Vaka İncelemeleri

Eğitimin Kapsamı

Hileli işlemlere maalesef ülkemizde sıklıkla başvurulmakta fakat pek çoğu tespit edilememekte tespit edilenlerse çeşitli nedenlerle hukuki sürece yansıyamadan işletme sahiplerine bir acı olarak kalmaktadır. Eğitimimiz ile hile olgusu ve olası işletme hilelerine ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunulacaktır.

Eğitimin Amacı

Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, sahtekarlıklar ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. İşletmelerde olabilecek hile ve suiistimallerin önlenmesinde en önemli araç işletmenin iç kontrolleridir. Eğitim işletmelerde etkin olmayan iç kontroller sonucunda oluşabilecek hile ve suiistimallerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi ile ilgili farkındalığın katılımcılara ifade edilmesini amaçlamaktadır.