EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 3 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Vergi
  • Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları
  • Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet
  • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
  • Vergiyi Doğuran Olay
  • Vergi Beyannameleri
  • Tarh Çeşitleri ve Zaman Aşımı Kavramı
  • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler
  • Tevsik Edici Belgeler
  • Değerleme Ölçüleri
  • Vergi Cezaları
  • Kurumlar Vergisi Uygulamaları
  • Kurum Kazancının Tespiti
  • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
  • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
  • Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar
  • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
  • Katma Değer Vergisi Özellikli Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Damga Vergisi Kanunu ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Muhasebe
  • Tanımı, Amacı, Önemi, Muhasebenin Temel Kavramları, Mali Tablolar İlkeleri, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunumu
  • TTK'na göre Defter Tutma
  • VUK'na göre Defter Tutma
  • Hesapların İşleyişi
 • Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
 • Kurum Kazancının Tespitinde Giderlerin Analizi
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Geçici Vergi & Kurumlar Vergisi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar
 • Örtülü Sermaye Uygulamaları
 • Amortisman Uygulamaları
 • Sabit Kıymetler
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

Uygulamada sıkça sorulan muhasebe işlemleri


Eğitimin Kapsamı

Temel vergi ve muhasebe konuları ile güncel değişiklikler hakkında katılımcıları bilgilendirmek, pratikte gerçekleşen uygulama örneklerini sunmak ve genel bir çerçeve oluşturmak.

Eğitimin Amacı

Katılımcılarımıza, temel vergi mevzuatı ve temel muhasebe bilgilerini aktarmak, eğitimde güncel örnekler çözülerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.