EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Yönetim Muhasebesi Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Temel Maliyet Kavramları
 • Maliyet Davranışının Analizi
 • Üretim Operasyonları Muhasebesi
  • Ücretim Maliyetlerinin Tipleri
  • Üretim Maliyeti- Dönem Maliyeti (Karşılaştırma Prensibi) -Üretim İşlerinde Envanter
  • Üretim Akışı- Fiziki Mal Akışı (Paralellik)
  • Üretim Maliyetleri Muhasebesi (Örnek Gösterim) -Direkt-Endirekt Üretim Maliyetleri
 • Planlama ve Kontrol
  • Maliyet- hacim ilişkileri
  • Maliyet- hacim ilişkilerinin saptanması
  • Maliyet- hacim kar analizleri
  • Tam maliyet- normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri
  • Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri
 • Bölüm Performansının Ölçümü ve Değerlendirilmesi
  • Bölüm performansı hakkında bilgi ihtiyaci
  • Kar merkezi, Yatırım merkezi ve Maliyet merkezi
  • Sorumluluk Muhasebesi Sistemleri
  • Gelir ve maliyetlerin iş’in bölümlerine atanması -Değişken maliyetleme
  • Toplu maliyetleme (full costing)

Eğitimin Kapsamı

Genel olarak yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine, işletme yönetiminde alacakları kararlarda gereksinim duydukları veri ve bilgileri düzenleyen, yorumlayan, iş programı ve yıllık bütçe uygulamasıyla denetim olanağı sağlayan muhasebe türü olarak da tanımlanabilir. İlgili bilgilerin ham veri olarak toplanmasından başlayıp sonuçta ihtiyaca uygun raporların düzenlenmesine kadar işletme yöneticilerini hedef olarak yürüten tüm muhasebe çalışmaları yönetim muhasebesini oluşturur. Eğitimimiz kapsamında katılımcılara yönetim muhasebesi temel yaklaşımları ve uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.

Eğitimin Amacı

Yönetim sürecinin etkinliği ve verimliliği, büyük ölçüde yöneticiler tarafından verilen kararların sonucu olarak ortaya çıkar. İşletme yöneticileri günlük hayatta sürekli olarak bazı kararlar vermek zorundadır. Günümüzde, sert piyasa koşulları firmalara, fiyat politikalarında esneklik şansı bırakmadığı için karlılığı arttırmanın tek yolu olarak maliyetlerin azaltılması yöntemi karşımıza çıkıyor. Pek çok işletme kararında maliyetlere ilişkin bilgiler önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimin amacı, özellikle üretim işletmelerinde maliyet bilgilerinin çeşitli işletme kararlarının verilmesi, faaliyetlerin planlanması, kontrolü ve faaliyet sonuçlarının yöneticilerin düşünme tarzına daha uygun olacak şekilde yeniden ifade edilmesi gibi amaçlar için kullanılabilmesi ile ilgili kavramsal çerçeve, teknikler ve uygulamalar konusunda katılımcıları bilgilendirmektir.