EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Bütçeleme ve Kontrol Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
 • Bütçeleme Teknikleri
  • Esnek Bütçeleme
  • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
  • Dinamik Bütçeler (Rolling Forecast Budgeting)
  • Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
  • Satış Miktar Bütçesi
  • Üretim Miktar Bütçesi
  • Gider Bütçeleri
  • Departman Bütçeleri ve Gider türlerinin Bütçelenmesi
  • Gelir Bütçeleri
  • Proforma Bilanço (Bütçelenmiş Bilanço)
  • Proforma Bilançonun Yararları
  • Proforma Bilanço Düzenleme Yöntemleri
  • Nakit Akış Bütçesi
  • Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
  • Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri
 • Bütçe Uygulamaları ve Vak'a Çalışmaları

Eğitimin Kapsamı

İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir.