EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Finans Neyi Amaçlar
 • Finans ile Muhasebenin Farkı
 • Finansal Tablolar Nelerden Oluşur?
 • Finansal Analiz
 • Mali Tablo Analizi
 • Paranın Zaman Değeri ve Temel Kavramlar
 • Faiz ve Getiri Kavramı
 • Sermaye Maliyeti ve Getirisi
 • Basit Faiz veya Getiri Oranı –Bileşik Faiz veya Getiri Oranı
 • Gelecek Değer ve Bugünkü Değer Kavramları
 • Yatırım Kararları Analizinde Kullanılacak Olan Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Yatırım Analizinde Kullanılacak Yöntemler
 • Net Bugünkü Değer
 • Finansal Planlama
  • Bütçeleme nedir ve nasıl yapılır?
  • Uzun vadeli finansman gereksiniminin tahmini: Proforma Tablolar
  • Kısa vadeli finansman gereksiniminin tahmini: Nakit Bütçesi
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Finansman Kaynakları
 • Sabit- Değişken- Doğrudan- Dolaylı Maliyetler
 • Fiyatlamada Başabaş Noktası ve Faaliyet Kaldıracı Analizi
 • Finansman Maliyetlerinin Fiyatlama Üzerindeki Etkisi
  • Vade Farkı
  • İskontolama 
 • EBITDA (FVAOK-Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr) ve Sürdürülebilir EBITDA Tanımı ve Önemi
 • EBITDA Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar
 • EBITDA Finansal Tablo Analizinde Kullanımı
 • EBITDA’nın Şirket Değerlemede Kullanımı

Eğitimin Kapsamı

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Şirketlerdeki her kademe yöneticinin aldığı kararlar şirketin performansını ve nihayetinde finansal sonuçlarını yakından etkilemektedir. Ayrıca hazırlanan finansal tablolarda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek ve geleceğe dönük kararlar alırken doğru yorumlayabilmek için temel finans bilgisine sahip olmak önem arz etmektedir.

Eğitimin Amacı

Kurumların faaliyetlerinin devamlılığı ve projelerinin uygulanabilirliği açısından en önemli faktörlerden biri olan finansal yönetim hakkında katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirmek, finans piyasasının temel kavramlarını aktararak katılımcıların, bu bilgileri iş yaşamında da etkin olarak kullanmalarına olanak sağlamak. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim ile finansal tabloları kullanarak temel mali analiz bilgilerine sahip olmak eğitime katılacak her düzeyde işletme çalışanları için öncelikli hedeftir.