EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Kapsamlı ve Uygulamalı UFRS Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 3 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • UFRS/ UMS’lere Genel Bakış
 • Başlıklarla Yürürlükteki Standartlar
 • UMS/ TMS 1- Finansal Tabloların Sunuşu
 • UFRS/ TFRS 3- İşletme Birleşmeleri
 • UMS/ TMS 10- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • UMS/ TMS 8- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri
 • UMS/ TMS 21- Kur Değişinim Etkileri
 • UMS/ TMS 17- Kiralama İşlemleri
 • UMS/ TMS 2- Stoklar
 • UMS/ TMS 16- Maddi Duran Varlıklar
 • UMS/ TMS 23- Borçlanma Maliyetleri
 • UMS/ TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UFRS/ TFRS 15- Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
 • UMS/ TMS 40- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UMS/ TMS 36- Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS/ TMS 19- Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS/ TMS 37- Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UFRS 5- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UMS/ TMS 41- Tarımsal Faaliyetler
 • UMS/ TMS 12- Gelir Vergileri
 • UMS/ TMS 7- Nakit Akış Tabloları
 • UMS/ TMS 27- 28, UFRS 3-10-11-12 Konsolide Finansal Tablolar
 • UMS/ TMS 24- İlişkili Kuruluşlar İlişkin Açıklamalar
 • UFRS- TFRS- Faaliyet Bölümleri
 • UMS/ TMS 32 UFRS 7- UFRS 9- Finansal Araçlar BOBI FRS

Eğitimin Kapsamı

Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak söz konusu standartlar Türkçe’ye çevrilmiş ve “Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (TMS/ TFRS) adı altında yayınlanmıştır.

2005 yılından bu yana halka açık şirketler, bankalar ve sigorta şirketleri finansal tablolarında UMS/UFRS’lerle tam uyumlu TMS/TFRS’ler (Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamaktadır. 3 gün sürmesi planlanan eğitimimizde çoğu sektör tarafından kullanılan hesap kalemlerine ilişkin bölümler, örnekler eşliğinde ve VUK/TFRS uygulamaları ile karılaştırılarak incelenecektir. 

Eğitimin Amacı

Kamu Gözetim Kurumu’nun belirlediği sınırlar çerçevesinde giderek daha fazla sayıda şirket, mali tablolarını 1 Ocak 2013'ten itibaren uluslararası standartlara göre hazırlamaktadır. Eğitimimiz ile katılımcılarımıza Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında yer alan ilke ve kavramların açıklanması ve uygulamada karşılaşılan örnekler eşliğinde UFRS bakış açısı ve temel prensipleri hakkında farkındalık kazandırılması amaçlanmakta olup finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre (UMS - UFRS) hazırlamak zorunda olan meslek mensuplarını bilgilendirmek hedeflenmiştir.