EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması ve Özellik Arz Eden Hususlar

Tarih: 25 Mayıs 2021 | Salı

14:30 - 16:00

Süre: 1,5 Saat

Ücret: Ücretsiz


Konu Başlıkları

  • Kapsama Giren Mükellefler
  • Kısıtlamanın Uygulanacağı Dönem
  • Özkaynak, Yabancı Kaynak ve Finasman Gideri Kavramları
  • Kısıtlamada Dikkate Alınmayacak Finansman Giderleri
  • Detaylı Örnek Uygulama
  • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleriyle Uğraşan Mükelleflerde Uygulama
  • Adi Ortaklıklarda Uygulama
  • Özellik Arz Eden Diğer Hususlar

Moderatör


Adem BİLGİLİ

Centrum Turkey Vergi Ortağı, YMMKonuşmacı


Fazıl Boyraz

Centrum Turkey Vergi Ortağı, YMM

Konuşmacı


Dinçer Baydemir

Centrum Turkey Kıdemli Vergi Müdürü, SMMM