CENTRUM

Ortaklarımız

Dr. Burçin Gözlüklü

Kurucu Ortak, YMM

T : +90 216 504 20 66
F : +90 216 504 20 67

Burçin Gözlüklü Centrum Consulting'de şirket ortağı olarak görev yapmaktadır. Hollanda merkezli Trade&Investment Center BV şirketinin de İstanbul Ofisi vergi başkanıdır.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası şirkete uluslararası çifte vergilendirme ve vergi planlaması, uluslararası şirket yeniden yapılandırmaları, vergisel riskler ile vergi inceleme ve ihtilaflarının yönetilmesi ve tasdik hizmetleri gibi konularda denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uzmanlık Alanları

Ramazan Biçer

Ortak, Uluslararası Vergi ve Transfer Fiyatlandırması Lideri

T : +90 216 504 20 66
F : +90 216 504 20 67

Ramazan Biçer, Centrum Consulting'e 2016 yılında katılmıştır. Şirketin danışmanlık bölümüne liderlik yapmakta olup, şirkette ortak olarak çalışmaktadır.

2002-2013 yılları arasında 11 yıllık Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tecrübesine sahiptir. İdarede çalıştığı uzmanlık alanları transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirmedir.

Uzmanlık Alanları