PRATİK BİLGİLER
Sizi Arayalım
Reeskont Oranları ve Döviz Kurları

TC Merkez Bankası tarafından 21.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %13,75 olup, 21.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında 21 Aralık 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda %13,75 oranının kullanılması gerekecektir.

Döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

24 Mart 2020 itibariyle Libor/Euribor Faiz Oranları:
Vade Amerikan Doları-Libor (%) Euribor (%)
1 Aylık 0.92488 -0.45500
2 Aylık 1.10163 -0.40929
3 Aylık 1.23238 -0.31686
6 Aylık 0.98213 -0.28971
12 Aylık 0.95675 -0.20357
Türk Lirası Reeskont Oranı:  % 13,75

Yeniden Değerleme Oranı:     % 22,58

Üretici Fiyatları Genel Endeksi Artış Oranı*:  % 17,56

*Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kullanılmaktadır.

Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır.