BÜLTENLER

Vergi Bültenleri

 • AR-GE Bülteni: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Yeni Varlık Barışı Kanunu Yurtdışında Varlıkları Bulunan Türk Yatırımcılar İçin Hangi Fırsatları ve Riskleri Barındırıyor?
  Konuya ilişkin Centrum Danışmanlık tarafından hazırlanan vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Turkey Repeals Safeguard Measures
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 3 sayılı, "Turkey Repeals Safeguard Measures" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 6770 Sayılı Kanun ile Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 2 sayılı, "6770 Sayılı Kanun ile Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
 • YILSONU VERGİ UYGULAMALARI
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 1 sayılı, "Yılsonu Vergi Uygulamaları" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.