BÜLTENLER

Vergi Bültenleri

 • 6761 SAYILI KANUN İLE VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 13 sayılı, "6761 Sayılı Kanun İle Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 6753 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI)
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 12 sayılı, "6753 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması)" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMALERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 11 sayılı, "6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN (AF KANUNU) VE İLGİLİ İKİNCİL DÜZENLEMELER - 2016 / 10
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 10 sayılı, "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Af Kanunu) ve İlgili İkincil Düzenlemeler" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 2016 / 9
  Şirketimizce hazırlanan 2016 / 9 sayılı, "6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.