DUYURULAR

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular

Güncel Duyurular

 • 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa Göre Ödenmesi Gereken Tüm Taksitlerin Ödeme Süreleri Dörder Ay Uzatılmıştır
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 5 sayılı, "6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa Göre Ödenmesi Gereken Tüm Taksitlerin Ödeme Süreleri Dörder Ay Uzatılmıştır" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 Dönemlerine İlişkin SGK Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Düzenlemeler
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 4 sayılı, "Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 Dönemlerine İlişkin SGK Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Düzenlemeler" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği - 2017 / 3
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 3 sayılı, "295 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ocak 2017 Vergi Takvimi - 2017 / 2
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 2 sayılı, "Ocak 2017 Vergi Takvimi" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı) İle İlgili Süre 30 Haziran 2017'ye Uzatılmıştır (2016/9608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) - 2017 / 1
  30.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" ile, "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"da yer alan yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile ilgili hükümlerin uygulanma süresi 31.12.2016'dan 30.06.2017 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

  Buna göre, 6736 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

      * Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler,

      * Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2017 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlere kaydedebilecekler ve istedikleri takdirde herhangi bir vergi ödemeksizin işletmelerinden çekebileceklerdir.