PRATİK BİLGİLER
ASGARİ ÜCRET VE KIDEM TAZMİNATI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29.12.2016 tarihli, 2016/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 59,25 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2017 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarına ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:
SGK İŞVEREN
PAYI (%20,5)
SGK İŞVEREN
PAYI (%15,5)*
Brüt Ücret 1.777,50 1.777,50
SGK İşçi Payı 248,85 248,85
İşsizlik İşçi Payı 17,78 17,78
Aylık Gelir Vergisi 226,63 226,63
Damga Vergisi 13,49 13,49
Kümülatif VERGİ MATRAHI 1.510,88 1.510,88
Net 1.270,75 1.270,75
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31 133,31
TOPLAM ELE GEÇEN 1.404,06 1.404,06
SGK İŞVEREN 364,39 275,51
İŞSİZLİK İŞVEREN 35,55 35,55
TOPLAM MALİYET 2.177,44 2.088,56
(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. Buna göre 2017 yılı asgari ücret toplamı (1.777,50*12=) 21.330,00 TL olacaktır.
Kıdem Tazminatı Tavanı:
01.01.2016–31.12.2016: 4.092,53 TL
01.01.2017–31.12.2017: 4.426,16 TL
SGK Taban Aylık:
01.01.2016–31.12.2016: 1.647,00 TL
01.01.2017–31.12.2017: 1.777,50 TL
SGK Tavan Aylık:
01.01.2016–31.12.2016: 10.705,50 TL
01.01.2017–31.12.2017: 13.331,40 TL
Asgari Ücret  Tüm Çalışanlar
01.01.2016-31.12.2016 1.647,00 TL
01.01.2017-31.12.2017 1.777,50 TL