PRATİK BİLGİLER
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TUTARLARI

Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun eki H-Cetveliyle, Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 57,50 liradır.
Bu çerçevede, 2017 yılında personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 57,50 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları

20.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.2016 tarih ve 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir (Bu tutarlar yürürlükten kaldırılan kararnamede yer alan tutarlarla aynıdır.)
Ülkeler/ Para Birimi Tutar
ABD (ABD Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika (Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere (Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç (İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127
Diğer Ülkeler (ABD Doları) 157
Kararın 4. maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.