TEKLİF İSTE


Adınız Soyadınız
Şirketiniz
Göreviniz
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
İstenilen Hizmet Türü
Mesaj
Güvenlik Sorusu : 3 + 9 = ?

YAYINLARIMIZ

OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI
FİNANSAL TAKVİM
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz


1
2
 • Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
3 4 5 6 7 8
9 10
 • 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11 12 13 14 15
16
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
17 18 19 20
 • Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21 22
23 24
 • 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
25
 • 1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
27 28 29
30 31
  7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi
 • GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 • 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
1
 • 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

CENTRUM TV

 • Reel Sektör Programı Centrum Denetim YMM ve ...
 • Gelişen Türkiye 44 BLM Centrum
 • Yurtdışına açılmak isteyen firmalar vergi ko...
 • E-Ticarette vergi konusunda nelere dikkat ed...
 • Uluslararası ticarette vergilendirme değişik...
 • Centrum Consulting kimdir?
 • Reel Sektör Programı Centrum Denetim YMM ve ...
 • Gelişen Türkiye 44 BLM Centrum
 • Yurtdışına açılmak isteyen firmalar vergi ko...
 • E-Ticarette vergi konusunda nelere dikkat ed...
OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular