TEKLİF İSTE


Adınız Soyadınız
Şirketiniz
Göreviniz
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
İstenilen Hizmet Türü
Mesaj
Güvenlik Sorusu : 3 + 9 = ?

YAYINLARIMIZ

OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI
FİNANSAL TAKVİM
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
 • 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
11 12
13 14 15
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16 17
 • 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18 19
20
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21 22 23 24
 • 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
25 26
27
 • 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
28 29 30 31
 • 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
 • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
 • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

CENTRUM TV

 • Reel Sektör Programı Centrum Denetim YMM ve ...
 • Gelişen Türkiye 44 BLM Centrum
 • Yurtdışına açılmak isteyen firmalar vergi ko...
 • E-Ticarette vergi konusunda nelere dikkat ed...
 • Uluslararası ticarette vergilendirme değişik...
 • Centrum Consulting kimdir?
 • Reel Sektör Programı Centrum Denetim YMM ve ...
 • Gelişen Türkiye 44 BLM Centrum
 • Yurtdışına açılmak isteyen firmalar vergi ko...
 • E-Ticarette vergi konusunda nelere dikkat ed...
OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

İlgilendiğiniz Konular