FİNANSAL TAKVİM
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1 2 3 4
5 6 7 8 9
 • 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
10 11
12
 • 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
13 14 15
 • Mart 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
16 17 18
19 20
 • Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21 22 23 24 25
26
 • Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin
27
 • 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
28 29 30
 • Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

BİZDEN HABERLER

 • Centrum Turkey Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, Avukat ve Marka Uzmanı Murat Çelikten ve Felece ...
 • Hizmet kalitemizin sürekli yükseltilmesi hedeflerimiz çerçevesinde Gelir İdaresi Dolaylı Vergiler Da...
 • Centrum Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyemiz Burcin Gozluklu, PhD 'nün #bendeAryalıyım sözleri...
 • We are proud again! Our Founder Partner Burcin Gozluklu, PhD is selected as the Tax Advisory Expert ...
 • As Centrum, we are extremely proud to announce that we are shortlisted for the final round of Europe...
 • Mr. Can Doğrusöz Has Joined Centrum As Our New Director In International Tax Consultancy Services. ...
 • Our article is published on Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms (TIAG).
 • 2014 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup Başkanı olarak g...
 • Modern vergicilik dergisi "CENTRUMTIME", 6. sayısıyla yayında.
 • Türk - Japon İnovasyon Zirvesi, Centrum sponsorluğunda "ebedi dostluktan global ortaklığa" sloganıyl...
 • 21-22 Ekim tarihleri boyunca Uluslararası 23. Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında kurulmuş olan @...
 • Centrum Turkey Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, Avukat ve Marka Uzmanı Murat Çelikten ve Felece ...
 • Hizmet kalitemizin sürekli yükseltilmesi hedeflerimiz çerçevesinde Gelir İdaresi Dolaylı Vergiler Da...
 • Centrum Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyemiz Burcin Gozluklu, PhD 'nün #bendeAryalıyım sözleri...
 • We are proud again! Our Founder Partner Burcin Gozluklu, PhD is selected as the Tax Advisory Expert ...
OECD
VERGİ TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
"INTERNATIONAL
TAX REVIEW"
YAZILARI