PRATİK BİLGİLER
Sizi Arayalım
Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29.12.2019 tarihli, 2019/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 98,10 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2020 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarına ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:
SGK İŞVEREN
PAYI (%20,5)
SGK İŞVEREN
PAYI (%15,5)*
Brüt Ücret 2.943,00 2.558,40
SGK İşçi Payı 412,02 412,02
İşsizlik İşçi Payı 29,43 29,43
Aylık Gelir Vergisi 375,23 375,23
Damga Vergisi 22,34 22,34
Kümülatif VERGİ MATRAHI 2.501,55 2.501,55
Net 2.324,71 2.324,71
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73 220,73
TOPLAM ELE GEÇEN 1.404,06 1.404,06
SGK İŞVEREN 456,17 456,17
İŞSİZLİK İŞVEREN 58,86 58,86
TOPLAM MALİYET 3.458,03 3.458,03
(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. Buna göre 2020 yılı asgari ücret toplamı (2.943,00*12=) 35.316,00 TL TL olacaktır.
Kıdem Tazminatı Tavanı:
01.01.2020–31.06.2020 6.730,15 TL
01.07.2019–31.12.2019 6.379,86 TL
01.01.2019–30.06.2019 6.017,60 TL
SGK Taban Aylık:
01.01.2020–31.12.2020 2.943,00 TL
01.01.2019–31.12.2019 2.558,40 TL
SGK Tavan Aylık:
01.01.2020–31.12.2020 22.072,50 TL
01.01.2019–31.12.2019 19.188,00 TL
Brüt Asgari Ücret  Tüm Çalışanlar
01.01.2020-31.12.2020 2.943,00 TL
01.01.2020-31.12.2020 2.558,86 TL