Sizi Arayalım
Yeni Transfer Fiyatlandirmasi Belgelendirme Düzenlemelerinin Çok Uluslu Türk Şirketlerine Etkileri

Uluslararası Vergi Bülteni: 28.02.2020/6

Yeni Transfer Fiyatlandirmasi Belgelendirme Düzenlemelerinin Çok Uluslu Türk Şirketlerine Etkileri

24 Şubat 2020 tarihli 2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yeni belgelendirme yükümlülükleri getirilmiştir. Buna göre OECD’nin tarafından benimsenen Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme sistemi Türk mevzuatında da yerini almıştır. Bu kapsamda, OECD ve Türk Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri hakkında değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır:

1. OECD’NİN GETİRDİĞİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI DOKÜMANTASYON DÜZENLEMELERİ

1.1. OECD DÜZENLEMELERİ NEYİ KAPSIYOR?

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin belgelendirme ile ilgili kısmı büyük oranda değişmiştir. Türkiye’nin de dâhil olduğu OECD ülkeleri aşağıda belirtilen üç bileşenli belgelendirme yaklaşımı kabul etmiştir:

  • Genel Rapor (Master file)
  • Yerel Rapor (Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu-Local File)
  • Ülke Bazlı Rapor (Country-by-Country Reporting/CbCR)

OECD tarafından yerel mevzuatın hazırlanmasına ilişkin ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunulmuştur. OECD üyesi ülkelerde belgelendirmenin benzer şekilde yapılması kararı alınmıştır.

1.2. ŞİRKETLERİ NELER BEKLİYOR?

  • Grup olarak tedarik zincirini detaylı olarak açıklayan ana dokümantasyon faaliyet gösterilen ülkelerde talep edilmektedir.
  • Faaliyet gösterilen ülkelerin her biri için yerel transfer fiyatlandırması (TF) mevzuatına uygun yerel belgelendirme yapılması istenmektedir.
  • Her bir işlem bazında detaylı analizler ve emsal çalışmaları hazırlanması talep edilmektedir.
  • Grup şirketlerinin listesi, Grup şirketleri arasında karın dağılımı, grup şirketlerinin ödedikleri vergiler, ticari faaliyetleri ve bunların faaliyet alanları, ana fonksiyonları vb. bilgileri içeren ülke bazlı rapor (CbCR) yapılması beklenmektedir.

2. ÇOK ULUSLU TÜRK ŞİRKETLERİNE YÖNELİK GETİRİLEN YENİ BELGELENDİRME DÜZENLEMELERİ

Genel Rapor

Yerel Rapor

Ülke Bazlı Rapor

Ne Getiriliyor?

•      Çok uluslu Türk şirketlerinin grup olarak organizasyon yapısı, ana faaliyetleri, finansal yapıları gibi bilgileri içeren grubun ana dokümanını (Master file) hazırlanması getirilmektedir.

•      TF Yıllık Rapor

•      TF Formu

•      Grubun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir miktarı, vergi öncesi kar veya zarar, ödenen kurumlar vergisi, tahakkuk eden kurumlar vergisi, nominal sermaye, geçmiş yıl karları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi duran varlıklar bilgilerinin yer alacağı bildirim hazırlanacaktır.

Kimleri Etkiliyor?

•      Aktif Büyüklüğü ile Net Satış Hasılatı 500 Milyon TL’yi aşan kurumlar vergisi mükellefleri hazırlayacaktır.

•      TF Yıllık Rapor: Büyük Mükellefler ve yurtdışı ilişkili kişi işlemleri olan mükellefler

•      TF Formu – 30 Bin TL’nin üzerinde ilişkili işlemi olan mükellefler 

•      Grup olarak konsolide geliri 750 milyon Avronun üzerindeki çok uluslu Türk şirketlerinin Türkiye’deki ana şirketi beyan edecektir.

Ne Zaman Hazırlanacak?

•      Kurumlar vergisi beyanını takip eden 2. ayın sonuna (Haziran sonu) kadar hazırlanacaktır.

•      TF Formu ve TF Raporu -  KV Beyanı

•      İlgili hesap dönemini takip eden 12. ayın sonuna kadar hazırlanacaktır.

3. ÇOK ULUSLU TÜRK GRUPLARININ YENİ TF BELGELENDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel Rapor

Yerel Rapor

Ülke Bazlı Rapor

Kim Hazırlayacak?

Grubun Türkiye’deki ana şirketi hazırlayacaktır.

Grubun Türkiye’deki ana şirketi ve ilgili grup şirketleri hazırlayacaktır.

Grubun Türkiye’deki ana şirketi verecektir.

Hangi Ülkelerde Sunulacak?

Ana rapor talep edilen ülkelerin vergi idarelerine verilecektir.

Rapor hazırlama yükümlülüğü bulunan tüm ülkelerin vergi idarelerine verilecektir.

Türk Vergi İdaresine verilecektir.

Hangi Dönem İçin İlk Defa Hazırlanacak?

2019 yılı için

2019 yılı için (Bazı ülkelerde hali hazırda hazırlanması gerekmektedir.)

2019 yılı için

İlk Defa Ne Zamana Kadar Hazırlanmalı?

Türkiye: 30 Haziran 2020

Diğer ülkeler: Ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye: 25 Nisan Kadar

Diğer ülkeler: Ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye: 31 Aralık 2020

Diğer ülkeler: 31 Aralık 2020 (Ülkeye göre farklı tarihler de söz konusudur.)

4. TAVSİYELERİMİZ

Olası TF inceleme risklerinin azaltılması için Grubun faaliyet gösterdiği ve dokümantasyon zorunluluğu bulunan ülkeler için (i) TF politikası, (ii) genel rapor ve (iii) yerel raporlarının hazırlanmasını tavsiye etmekteyiz. Bu kapsamda, Grubun değer zinciri analizinin gerçekleştirilmesi ve Grubun değer zinciri kapsamında yer alan gayrimaddi varlıklar dâhil değer yaratan unsurlar, fonksiyonlar ile şirketlerin tespit edilerek genel kapsamında detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir.

Her bir grup şirketinin faaliyet gösterdiği ülkedeki ticari faaliyetleri, fonksiyonları, diğer grup şirketleri ile olan ticari ve mali işlemleri üzerinde duran ülke raporlarının hazırlanması ve işlemlerin emsallere uygun olarak gerçekleştirildiğinin ispatlanması için ilgili yıl raporlarında kullanılmak üzere politika çalışması sırasında emsal çalışmalarının yürütülmesi de gerekmektedir.

Grup bazında yeknesak dokümantasyon sağlayabilmek ve grubun faaliyet gösterdiği ülkelerde kullanılmak üzere grubun ana şirketi tarafından merkezi olarak ülke raporu çerçevesinin hazırlanması da yerinde olacaktır. Bu kapsamda, Mali yılın ardından Türkiye dâhil ilgili ülkelerdeki uzmanların yardımıyla yerel dokümantasyon çalışmalarının yürütülmesini, Ülke Bazlı Raporun hazırlanmasını ve bu raporun Grup faaliyetleri ile etkileşiminin değerlendirilmesini tavsiye etmekteyiz.

Saygılarımızla.

Dosyalar