Sizi Arayalım
Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

DUYURU: 16.10.2020/171

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan 13.10.2020 tarihli “Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru” ile;

  • 12.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığı (13.09.2018 tarihli Duyurumuz),
  • Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlık tarafından belirlenen istisnaların ise “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ”de 2018-32/51 Sayılı Tebliğ (09.10.2018 tarihli Duyurumuz) ve 2018-31/52 sayılı Tebliğ (19.11.2018 tarihli Duyurumuz) ile değişiklik yapılmak suretiyle düzenlendiği,
  • Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esasların belirlendiği

hatırlatılmış ve iki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş sürecinin sona ereceği belirtilerek tarafların Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varmadıkları takdirde, Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacakları açıklanmıştır. 

Diğer taraftan, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu kira sözleşmelerinde yer alan bedellerin;

  • Tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak uygulamaya başlanmasının ya da
  • Yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesinin

mümkün bulunmadığı belirtilerek aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştır.

Sözü edilen Bakanlık Duyurusunun tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar