Sizi Arayalım
E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Defter-Beyan Sistemine Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Yapılması Gereken Kayıt Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 21.04.2020/77

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Defter-Beyan Sistemine Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Yapılması Gereken Kayıt Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 20.04.2020 tarihinde yayınlanan “128 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile;

  • Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından;
  • 30.04.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile
  • Aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi,

01.06.2020 Pazartesi günü sonuna kadar

  • Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerce 30.04.2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi, 31.07.2020 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla. 

Dosyalar