Sizi Arayalım
GEKAP Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 25.07.2020/131

GEKAP Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde 23.07.2020 tarihinde yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” ile geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmış ve GEKAP uygulamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulunulmuştur.

Sözü edilen değişiklik ve açıklamalar aşağıdaki gibidir.

  1. SÜREKLİ BİR ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAM ETME VEYA ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINDAN ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ ALMA YA DA ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN BEYAN ALT SINIRINA İLİŞKİN DÜZENLEME NETLEŞTİRİLMİŞTİR

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların ikinci bölümünde Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamalarına İlişkin Genel Tanım ve Tanımlamalar başlığı altında yer alan “Çevre Görevlisi” tanımının ikinci paragrafında yer alan “(Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan döneminde oluşan)” ifadesi “(toplam beyan miktarının. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan dönemini kapsadığı ay sayısına oranı)” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, sürekli bir çevre görevlisi istihdam etme veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma ya da çevre yönetim birimi kurma zorunluluğuna ilişkin alt sınıra ilişkin tereddütler giderilmiş ve toplam beyan miktarının, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan dönemini kapsadığı ay sayısına oranının 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan piyasaya süren işletmeler için sözü edilen zorunlulukların geçerli olduğu açıklanmıştır. Örneğin üç aylık dönem için beyanname verecek olan GEKAP yükümlüsünün, bu üç aylık dönemdeki GEKAP matrahının 150.000 TL’yi geçmesi halinde, sürekli bir çevre görevlisi istihdam etme veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma ya da çevre yönetim birimi kurma yükümlülüğü de doğacaktır.

  1. ATIK ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASINA İLİŞKİN GEKAP UYGULAMASI AÇIKLANMIŞTIR

Usul ve Esasların “a.3.1 Birincil ambalaj/İç Ambalaj/Satış Ambalajı” bölümüne yeni açıklamalı örnek eklenerek atıkların (kâğıt, plastik, elyaf, hurda vb. malzemeler) preslenip balyalanarak ve başka bir ambalajlama yapılmadan sadece bu şekilde atık işleme tesislerine iletimi esnasında kullanılan presleme metal tel ve şeritlerin ambalaj olarak değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Ancak ambalajlanmış ürünlere yönelik ilave koruma/destek amaçlı takılan söz konusu tel ve şeritlerin ise, mevcut ambalajın parçası olarak ambalaj tanımı kapsamında değerlendirileceği ve geri kazanım katılım payı beyan ve ödeme işlemlerine konu edileceği belirtilmiştir.

  1. MÜŞTERİLERE İKRAM İÇİN KULLANILAN TEK KULLANIMLIK ARAÇLAR İÇİN GEKAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR

Usul ve Esasların “b.4 Satış Noktası” bölümünün üçüncü fıkrası altında yer alan açıklamalı örnekler güncellenerek müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapıldığı durumda, içecek satışı yapmayanlarca sıcak/soğuk içecek ikramında kullanılan tek kullanımlık bardaklar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmadığı açıklanmıştır.

  1. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR İÇİN GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GENİŞLETİLMİŞTİR

Usul ve Esasların “Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamaları” başlıklı bölümünde yeni açıklamalı örnekler eklenmek suretiyle aşağıdaki hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

  • Elektrikli kaykay, scooter, hoverboard, ginger gibi motorlu ulaşım araçları elektrikli ve elektronik eşya kapsamında yer almadığından, ilgililerce bu araçlar için beyan yapılacak, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.
  • Oto alarmı ve oto park sensörleri “izleme ve kontrol ekipmanı” olmasından dolayı, bunlara ilişkin olarak geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, bunlarla bütünleşik ithalatı gerçekleştirilen piller/bataryalar için geri kazanım katılım payı beyanı ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Elektrikli ve elektronik eşya kapsamında yer alan ürünlerin bakım/onarımında kullanılmak üzere münferit olarak piyasaya sürülen/ithal edilen yedek parçalar için geri kazanım katılım payı beyanı ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Piyasaya sürülen/ithal edilen ürünlerin içerisinde ve aynı zamanda ürünün yanında yedek pil/batarya yer aldığı durumlarda, bahse konu ürünlerin içerisinde yer alan pil, batarya için geri kazanım katılım payı beyanı ve ödeme yükümlülüğü bulunmazken bu ürünlerin yanında yedek olarak bulunan pil/batarya için ayrı ayrı geri kazanım katılım payı beyanı ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
  1. MOTORSUZ EKİPMANLARIN LASTİKLERİ İÇİN GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ UYGULANMAYACAĞI AÇIKLANMIŞTIR

Usul ve Esasların “Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamaları” başlığı altında yer alan açıklamalı örnekler artırılarak el arabası, bisiklet, kaykay, paten, pazar arabası, elektrikli kaykay, scooter, hoverboard, ginger gibi motorsuz ekipmanların lastikleri için geri kazanım katılım payı beyanı ve ödeme yükümlülüğü bulunmadığı açıklanmıştır.

  1. BAKANLIK TALEBİYLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINA İNCELEME YAPTIRILMASININ ÖNÜ AÇILMIŞTIR

“Diğer Hususlar” başlıklı bölümdeki açıklama genişletilerek geri kazanım katılım beyannamelerine yönelik Yeminli Mali Müşavirlere yaptırılacak inceletme ve/veya doğrulatma işlemleri ile bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacak inceletme işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülerek talep edilmesi halinde yaptırılacağı ve Bakanlığa sunulacağı belirtilmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar