Sizi Arayalım
Ocak 2020 Vergi Takvimi

DUYURU: 03.01.2020\04

Ocak 2020 Vergi Takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Ocak

01.01.2020

10.01.2020

16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02.01.2020

10.01.2020

16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.01.2020

15.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2020

20.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

20.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

20.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

20.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.01.2020

20.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

20.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.01.2020

24.01.2020

1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2020

24.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

01.01.2020

24.01.2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

16.01.2020

27.01.2020

1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

27.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

27.01.2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak

01.01.2020

27.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

27.01.2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.01.2020

27.01.2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

27.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Yıllık Harçların Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01.01.2020

31.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.01.2020

31.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.01.2020

31.01.2020

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

01.01.2020

31.01.2020

Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi

 

Saygılarımızla.