Sizi Arayalım
Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlanmıştır

DUYURU: 24.08.2020/147

Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “21.08.2020 tarihli Duyuru” ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu’nun hazırlandığı açıklanmıştır.

Bu çerçevede, apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine/verilmesine yönelik uygulama ve bu esnada riayet edilmesi gereken kurallar sistem görselleri kullanmak suretiyle etraflıca açıklanmıştır. Anılan kılavuzda konuya ilişkin olarak açıklanan hususlar başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

  • Apartman yönetimlerinin durumu ve kolay işverenlik uygulaması
  • Ev hizmetlerinde sigortalı çalışanlarının durumu
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için yetkili vergi dairesi
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme zamanı
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergilendirme dönemi
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi
  • Düzeltme beyannameleri
  • Kanuni süresinden sonra verilecek beyannameler
  • Tahakkukların ödenmesi

Sözü edilen Kılavuza bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar