Sizi Arayalım
7194 Sayılı Kanun Uygulamasına İlişkin Olarak Hazırlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı İle 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 08.02.2020/11

7194 Sayılı Kanun Uygulamasına İlişkin Olarak Hazırlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı İle 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere, “7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da düzenlenen Dijital Hizmet Vergisi, 01.03.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede, dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik olarak da “311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilgililerin görüşlerine sunulmuştur.

Söz konusu taslaklarda yer alan konuların geliştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 13.02.2020 tarihine kadar e-posta yoluyla iletilmesine imkan tanınmıştır.

Yukarıda belirtilen taslak metinlere aşağıda yer alan linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 

Saygılarımızla.

Dosyalar